Headerimage

Sportartsen

De sportartsen van het Sport Medisch Adviescentrum (SMA) Haarlem zijn artsen die gespecialiseerd zijn in het specialisme sportgeneeskunde en als zodanig geregistreerd zijn. Momenteel zijn er in Nederland rond de 100 geregistreerde sportartsen werkzaam.

Hoewel sportgeneeskunde lijkt te refereren aan topsport is het specialisme er voor ieder bewegend mens van jong tot oud, van niet-sporter tot topsporter.

Zie hier de definitie van sportgeneeskunde zoals die door de beroepsgroep zelf wordt gehanteerd: Sportgeneeskunde is het medisch specialisme dat zich richt op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van (potentiƫle) deelnemers aan sport en sportieve activiteiten. Ook richt het zich op het bevorderen, waarborgen en herstellen van de gezondheid van mensen met chronische aandoeningen door sport en bewegen. Bij beiden wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de sportspecifieke belasting en belastbaarheid.

Er zijn momenteel drie sportartsen werkzaam in het SMA Haarlem, te weten:

- Drs. H.J.W. (Jan-Willem) Dijkstra, sportarts en tevens medisch coƶrdinator.
- Mevr. drs. M.H. (Manuela) de Jong, sportarts en orthomanueel arts.

- Drs. F.P.(Floor) Groot, sportarts.